Geloof en wetenschap op één lijn willen krijgen, is een heilloze weg

Opinie

Besef van eigen beperktheid en Gods grootheid betekent voor de christelijke wetenschapper een enorme bevrijding, stelt prof. dr. C. K. van der Ent.