Scheppingsgeloof is geen bijzaak in de christelijke theologie

Cultuur & boeken

Nu het evolutiedenken in de haarvaten van de samenleving is doorgedrongen, dringt de vraag zich op hoe wij vandaag de dag het eerste geloofsartikel dienen te verstaan. Onlangs verscheen de studie van prof. dr. G. van den Brink die ervoor pleitte om het evolutiemodel te integreren in het orthodox-christelijke geloof. Prof. dr. M. J. Paul bepleit in ”Oorspronkelijk” het tegenovergestelde.