Weerwoord: Heilige Geest meer dan een persoon

Opinie

Zondag was het pinksterfeest, waarop christenen stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Ieder die weleens een gesprek heeft gevoerd met Jehova’s getuigen, weet dat zij christenen kunnen aanvallen op het geloof in de persoon van de Heilige Geest. Hebben Jehova’s getuigen gelijk in hun opvatting dat Gods Geest geen persoon is, maar een kracht?