Diakenen zorgden vroeger voor alle Haagse armen

Kerk & religie

In de jaren van de Republiek, vanaf 1575, had de Haagse hervormde diaconie de zorg voor alle armen in Den Haag, niet alleen van de eigen kerk maar ook van andere kerkgemeenschappen. De vraag hoe ze dat deed, wordt beantwoord in ”Diaconie. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag”.