„De liberale windvaan blijft ongewis”

Onderwijs & opvoeding

Dankbaar waren de christelijke opinieleiders zeker toen in 1917 de financiële gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs grondwettelijk was geregeld. Desondanks waren ze niet helemaal tevreden. De regeling betrof het lager onderwijs en niet het voortgezet of hoger. En –vooral– het heimwee naar het ideaal van een christelijke school voor alle kinderen bleef knagen.