Christelijke onderwijskoepels bezorgd over toekomst artikel 23

Onderwijs & opvoeding

Wat gebeurt er in de toekomst met de vrijheid van onderwijs en met de bekostiging van het bijzonder onderwijs? Geen mens die het weet. De voormannen van drie onderwijskoepels uit de gereformeerde gezindte denken dat er niet alleen bedreigingen van buitenaf zijn, maar ook van binnenuit.