Column: Reputatierisico’s door duurzaam ondernemen

Opinie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) met aandacht voor duurzaamheid heeft een enorme vlucht genomen. Ook het midden- en kleinbedrijf (mkb) besteedt steeds meer aandacht aan dit thema. Een van de motivaties is verbetering van de reputatie van het bedrijf. Het idee bestaat dat wanneer bedrijven zich naar het publiek presenteren als verantwoorde ondernemingen die zich bekommeren om duurzaamheid, hun reputatie op de markt verbetert. De inspanning die het bedrijf zich getroost om duurzaam te ondernemen, wordt dan beschouwd als een soort van verzekering tegen kritiek op het bedrijf vanuit de samenleving. Dit zou de omzet en de winst van het bedrijf ten goede komen. Maar is dat ook zo?