De EO en de gereformeerde gezindte: een spanningsvolle relatie

Kerk & religie

(Bert) Dorenbos (74) trad in 1974 aan als directeur van de toen nog jonge Evangelische Omroep. Veel radio- en televisie-ervaring was er nog niet in huis, idealisme en radicaliteit des te meer.