Column: Vrijhandel op zijn retour, goed of slecht nieuws?

Opinie

Er waait een andere wind door de wereld, die ook een van de klassieke thema’s in de economie treft. Decennialang is het beleid verdedigd dat vrije internationale handel voor iedereen goed is. Deze gedachte gaat terug op Adam Smith, de vader van de economie. In zijn ”Wealth of Nations” beargumenteert hij dat wanneer het ene land goed is in het maken van het ene product (waterwerken in Nederland) en het andere land goed is in het vervaardigen van een ander product (de filmindustrie in de VS of auto’s in Duitsland), beide landen er voordeel bij hebben om deze goederen met elkaar te ruilen.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.