Deetman: Artikel 23 stelt gewetensvrijheid centraal

Onderwijs & opvoeding

Het waarom van de keuze van ouders voor een bepaalde school? Daar heeft de overheid niets mee te maken. Met de keuze van een school voor bepaalde leermiddelen? Ook niet.