Kazuifels, collectebonnen en avondmaalsstellen op de Kerkenbeurs

Kerk & religie

Kerkrentmeesters, beheerders en bestuurders, kerkenraadsleden, parochiebestuurders, predikanten, pastoors en kosters, kerkbladredacteuren en organisten. Vrijdag en zaterdag deden ze zich uitgebreid te goed aan alles wat des kerks is.