Ds. P. D. J. Buijs over synodebesluit homoseksualiteit

Kerk & religie

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken wezen dinsdag alle bezwaren tegen een eerder genomen besluit over homoseksualiteit en homorelaties af.