CGK gaan binnenkerkelijk gesprek over eenheid voeren

Kerk & religie

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) krijgen geen speciaal deputaatschap binnenkerkelijke eenheid om de onderlinge geestelijke herkenning te bevorderen. Wel worden de classes gevraagd het binnenkerkelijk gesprek te voeren met het oog op de „beleving van de geschonken eenheid” en daarover te rapporteren aan de synode.