Column (ds. Belder): Verhuizen is geen sinecure

Opinie

Verhuizen is geen sinecure, ook al is het de zesde keer. Inmiddels raakt het huis dat ons tien jaar onderdak verschafte volgestouwd met dozen. De bekende onvermijdelijke inpakchaos, enkele dagen later gevolgd door de al even onvermijdelijke uitpakchaos. Ondertussen is er steeds vaker iets kwijt. Zo werd ik enkele dagen geleden genoodzaakt op een paar oude schoenen deel te nemen aan een bijeenkomst waar glimmend gepoetste schoenen tot de minimale standaarduitrusting gerekend worden. Het trof bijzonder dat de praattafel breed was en bovendien voorzien van een ruim afhangend kleed, zodat mijn sleetse schoeisel onopgemerkt bleef.