Dekker tegen godsdienstlessen op openbare school

Politiek

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs voelt er niets voor om de financiering van de lessen godsdienst en levenbeschouwing op openbare scholen beter te borgen.