Prof. Van Lieburg: Theologie niet los te zien van geleefde praktijk

Kerk & religie

„Theologie staat niet los van de geleefde praktijk. Zij heeft ook invloed op hoe een vredige samenleving gestalte krijgt. Hoe kun je met een goede theologie ook een goede samenleving dienen?”