Weerwoord: Geloof in God is niet te moeilijk en niet te makkelijk

Opinie

Een verkoper prijst vooral de goede en sterke kanten van zijn product aan. Een debater benadrukt vooral de argumenten die pleiten voor zijn of haar visie. Moet ook een christen in een gesprek over het geloof op dezelfde manier God vooral aanprijzen? Is het wel verstandig om te benoemen dat God niet makkelijk benaderbaar is? Of dat het leren kennen van God met moeiten gepaard gaat?