Reformatoren hoopten op bekering Joden

Kerk & religie

De reformatoren verlangden sterk naar de bekering van de Joden. Maar toen die uitbleef, raakte vooral Maarten Luther zeer teleurgesteld. De gereformeerde gezindte zou er goed aan doen afstand te nemen van de anti-judaïstische uitspraken van de Duitse kerkhervormer, vindt prof. dr. A. Baars. Om vervolgens te leren van Luthers grote ontdekking: de rechtvaardiging van de goddeloze.