Tolerantie motiveert tot apologetiek

Opinie

De stelling dat tolerantie een noodzakelijke vereiste is voor christelijke apologetiek lijkt lang niet ieders instemming te kunnen krijgen. Een pleidooi voor tolerantie wordt nogal eens verbonden met slapheid, toegeeflijkheid, en gebrek aan overtuiging van de waarheid. Tolerantie als het einde van de beoefening van apologetiek?