Weerwoord: Gods Woord in menselijke vorm

Opinie

Er is alles voor te zeggen dat de Bijbel ons een betrouwbaar getuigenis geeft over Christus’ opstanding en het heil in Hem. Maar hoe tijdgebonden komt dat tot ons? Zijn de Bijbelschrijvers niet gewoon kinderen van hun tijd? Kunnen we daarom het gezag van de Bijbel voor ons wereldbeeld en de ethiek niet beter loslaten?