Bijbelse gronden voor echtscheiding

Cultuur & boeken

De Schrift laat meer ruimte voor echtscheiding dan kerken soms erkennen, schrijft dr. D. J. Steensma in zijn studie ”Echtscheiding”. Maar de vraag is of hij de Bijbel niet te veel aanpast aan de eisen van onze tijd.