EO verloochent identiteit

Opinie

De ontwikkelingsgang van de EO laat zien hoe organisaties die zich aanvankelijk sterk verzetten tegen de tijdgeest, na verloop van tijd in belangrijke mate bijdraaien. Zeker als er een nieuwe generatie aan het roer komt te staan. Er is hier veelal sprake van een sluipend assimilatieproces.