Dordtse synodeleden op de bres voor „Nederlands Sion”

Kerk & religie

„Zij zullen zijn als de berg Sion.” Met dit opschrift op een penning, geslagen ter gelegenheid van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618-1619, gaf de synode de bevestiging van de ware godsdienst zoals deze door haar was beschreven in de Dordtse Leerregels.