Refogezinsbeurs geen goed platform voor evangelisatie

Opinie

Evangelisatie is een taak van elke christen. Niet voor niets schrijft Paulus dat we op ieder moment bereid moeten zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat is geen verplichting, als het goed is, maar een vanzelf­sprekendheid. Wie zelf is gegrepen door de blijde boodschap van de Bijbel zal het niet snel zat worden om er met anderen over te spreken. Zeker als de ander die heilsboodschap nog niet kent. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Zo bezien kan er niet genoeg geëvangeliseerd worden.