Weerwoord: Werd koning Manasse echt bekeerd?

Opinie

Deze krant deed laatst verslag van een lezing waarin gezegd werd dat het Bijbelboek Kronieken veel nadruk legt op de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen. „Daarom wil de schrijver van Kronieken ook dat Manasse in zijn leven gestraft wordt,” zo werd gesteld. Betekent dit dat de schrijver het indrukwekkende verhaal van Manasses straf en bekering zelf heeft verzonnen?