Reformatorisch-evangelische predikanten België bundelen krachten in VPKB

Kerk & religie

Binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) gaat zondag de Unio Reformata van start. De Unio Reformata is een belijdende vereniging binnen de VPKB, een soort ‘Gereformeerde Bond’.