Steeds minder kerken in Friese dorps- en straatbeeld

Kerk & religie

KOUDUM. De ontkerkelijking in Friesland zal ervoor zorgen dat er kerken worden afgebroken of bewust in een vervallen staat achtergelaten worden.