Eindelijk is er een kritische editie van het Gruuthuse-handschrift

Muziek

DEN HAAG. Eindelijk is er een kritische uitgave van een van de belangrijkste bronnen van de Nederlandse cultuurgeschiedenis: het middeleeuwse Gruut­huse-handschrift.