Geen verkiezing in kleinste waterschap

Binnenland

De ingezetenen van 23 waterschappen kiezen morgen een nieuw bestuur. Nederlands kleinste waterschap doet niet mee. In Blija Buitendijks ‘wonen’ alleen schapen, koeien en paarden.