Neanderthaler had mammoet op zijn menu

Buitenland

Een mammoet moet best lekker zijn geweest: de prehistorische mens at er smakelijk van. Maar ook de rest van de mammoet werd nuttig en creatief gebruikt. Kennelijk was de neanderthaler slimmer dan vaak wordt gedacht.