„Gerbrandy volkomen onbestuurbaar”

Politiek

De historicus en jurist Cees Fasseur heeft een vruchtbare pen. Als schrijver is hij het bekendst van zijn tweedelige biografie over koningin Wilhelmina. Vandaag presenteerde hij een levensbeschrijving van de eigenzinnige Fries Pieter Gerbrandy: de premier met wie koningin Wilhelmina in de Tweede Wereldoorlog nauw samenwerkte.