Geloof en gevoelen horen bij elkaar

Kerk & religie

GOUDA. Geloof en gevoel horen bij elkaar. Maar als het gevoel er niet is? Nederlandse piëtisten gingen hiermee in het verleden anders om dan Amerikaanse puriteinen.