Dr. Cor van Bree: ieder mens spreekt zijn eigen dialect

Binnenland

Als een Huizer of een Urker iemand een zoen geeft, spreekt hij over ”een poes”. Elders in Nederland is een poes een huisdier, maar in Huizen en Urk heeft het daarnaast de betekenis van een kus. Dialect, heet zoiets.