VU digitaliseert stichtelijke bestsellers van Brakel, Bunyan en Fruytier

Cultuur & boeken

Veertig bestsellers uit de ‘vroomheidscollectie’ van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit zijn gedigitaliseerd. Het betreft herdrukken uit de negentiende eeuw van gereformeerde topauteurs uit de zeventiende en achttiende eeuw.