Oudste predikant NGK bezorgd over prediking

Kerk & religie

Hij is de langst dienende predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Eind januari herdacht ds. W. van der Lingen (92) zijn 65-jarig ambtsjubileum. Hoewel hij niet meer preekt, sprak hij de gemeente van Wapenveld vanwege zijn jubileum wel toe. „Ik heb gewezen op de noodzakelijkheid de Zaligmaker te leren kennen.”