Een ark gemaakt van sittimhout

Groen & duurzaamheid

Bij de bouw van de tabernakel in de woestijn en wat daarbij hoorde als ark en altaar, staat in de Bijbel geschreven dat het gemaakt moest worden van sittimhout. Van welke boomsoort komt dat hout?