Veel discussie over voors en tegens van zittenblijven

Onderwijs & opvoeding

Is zittenblijven zinvol? Over het nut van doubleren wordt in het onderwijs al decennia gediscussieerd.