Ieder z’n eigen Constantijn

Kerk & religie

De bekering van Constantijn de Grote vond niet plaats door een droom of visioen aan de vooravond van de slag bij de Milvische brug. Hij deed er zijn hele leven over. In zijn hart bleef de keizer altijd soldaat. Prof. dr. Paul Stephenson: „Constantijn zocht steun bij de goden of God die hem de overwinning brachten.”