Vernietigende biografie over Neelie Kroes

Cultuur & boeken

Katjes kunnen krabben, zegt oud-premier Lubbers in het boek over VVD-politica Neelie Kroes. Als minister van Verkeer en Waterstaat was de toenmalige Smit-Kroes „geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.” Als alles in het boek waar is, heeft Lubbers zich gematigd uitdrukt.