Michiel Adriaenszoon de Ruyter, schipper naast God

Opinie

Michiel de Ruyter was een man zoals je die graag leert kennen, stelt prof. dr. A. Th. van Deursen. Een man die nooit geprezen wilde worden. Vechten met ’s lands vloot betekende volgens De Ruyter: alles in Gods hand leggen.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.