Van Ruler worstelde met bevinding

Cultuur & boeken

Bevinding, de toepassing van het heil door de Geest, de uitverkiezing. Het zijn thema’s die de hervormde theoloog A. A. van Ruler (1908-1970) sterk bezighielden en waarmee hij voortdurend worstelde. Twee forse delen uit zijn verzameld werk leggen een belangrijk facet van zijn denken bloot.