Database Pietas ontsluit boeken puriteinse vroomheidsleer

Kerk & religie

Circa 3500 boeken van Engelse oudvaders zijn ontsloten. Op de website www.pietasonline.nl staan Nederlandse vertalingen van puriteinse werken beschreven: wie is de auteur, wie vertaalde het werk, waar is het uitgegeven? Op termijn moet de volledige tekst van die boeken op de site te zien zijn, zegt initiatiefnemer en redacteur drs. F. W. Huisman.