„Calvijn wilde geen theocratie oprichten”

Kerk & religie

EMDEN – Het is nooit de bedoeling van Calvijn geweest om een theocratie op te richten, in de zin van een vermenging van kerk en staat. Hij was juist uit op ontvlechting van beide ordeningen. Dat bracht hem op één lijn met Kuyper. Maar beiden bleven vasthouden aan de christelijke staat.