Carolus Tuinman: Voetiaan en neerlandicus

Kerk & religie

Carolus Tuinman (1659-1728) was eind zeventiende en begin achttiende eeuw een collega van Bernardus Smijtegelt. Beiden dienden als predikant in Middelburg. Tuinman was een hartstochtelijk man, zoals blijkt uit zijn felle bestrijdingen van allerlei vrijgeesten. Hij was ook een groot liefhebber van de Nederlandse taal.