Om de gereformeerde leer

Kerk & religie

Met het ondertekenen van de ”Acte van Afscheiding of Wederkeering”, op 13 en 14 oktober 1834, maakte de voltallige kerkenraad van de hervormde gemeente in Ulrum zich, samen met een groot deel van de gemeente, los van het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk. In de zeven jaren die volgden, zetten nog 86 gemeenten die stap, becijferde dr. H. Veldman.