Kampverleden krijgt gezicht terug

Binnenland

De sloop van voormalige kampen uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland stuitte tientallen jaren nauwelijks op bezwaren. Nu klinkt van alle kanten de roep om behoud van de weinige nog overgebleven restanten. „Ik stond erbij toen in 1992 tientallen barakken in Vught werden gesloopt. Er was toen bijna niemand die pleitte voor behoud.”