Vroege Kerk niet wereldvreemd

Kerk & religie

De vroegchristelijke kerk kreeg een steeds positievere visie op de samenleving. Paulus kende een levendige eindtijdverwachting. Latere nieuwtestamentische auteurs corrigeerden het negatieve imago dat een bekering tot het christendom meebracht.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.