Bidden, preken en danken

Kerk & religie

Een strikte scheiding tussen kerk en staat. De meeste Amerikanen zijn daar erg trots op. En ze zijn uiterst waakzaam dat die middelmuur de twee invloedssferen goed scheidt. Dat neemt niet weg dat er in het staatkundig leven van de Verenigde Staten veel herinnert aan de christelijke wortels van de Amerikaanse democratie. Dat blijkt ook zeker uit het ceremonieel rond de inauguratie van een president. Een uitleg bij verschillende gebruiken.