„Organische inspiratieleer is ons kostbaar”

Kerk & religie

NIJKERK - „De organische inspiratieleer is kostbaar omdat zij dogmatisch het smalle pad uitstippelt waarop de gereformeerde exegeet door het moeras van Schriftkritiek zijn weg kan vinden.”