Kamer tegen nieuw systeem orgaandonatie

Binnenland

De Tweede Kamer heeft dinsdag definitief besloten om het huidige systeem van orgaandonatie te handhaven. De motie die om invoering vroeg van het Actief Donor Registratiesysteem (ADR), waarbij burgers in principe donor zijn tenzij ze aangeven dat niet te willen, werd met 78 tegen 68 stemmen verworpen.